Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu treo xã Xuân Lập đến thôn Khuổi Củng để nhân dân đi lại được dễ dàng, thuận tiện, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhân dân đi lại rất khó khăn.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường giao thông từ cầu treo xã Xuân Lập đến thôn Khuổi Củng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình trển khai đầu tư theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.