Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Xuân Lập đi các thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, thuộc xã Xuân Lập và tuyến đường từ trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị nâng cấp các tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Xuân Lập đi các thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, thuộc xã Xuân Lập:

Đoạn tuyến ĐT.188 từ trung tâm xã Xuân Lập đi thôn Khuổi Củng, thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình có chiều dài 12km, hiện trạng là đường đất nhỏ, hẹp, chưa được đầu tư xây dựng, một số đoạn tuyến qua đèo dốc được rải mặt đường bê tông xi măng bằng chương trình bê tông hóa, nhân dân đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện Lâm Bình tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân; đồng thời tích cực tham mưu đề xuất tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương tìm nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng tuyến đường trong thời gian tới.

* Về đề nghị đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh:

Tuyến đường từ Trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh có chiều dài khoảng 11km, đã được đầu tư từ các công trình, dự án khoảng 04km. Năm 2019, tuyến đường này được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 21/5/2019, chiều dài tuyến là 590,4m, từ nguồn vốn Chương trình 135 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), công trình đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Các đoạn, tuyến còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét, đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.