Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp đường dây điện 35kV trên địa bàn xã, hiện nay một số cột điện đã hư hỏng rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho người dân.

TRẢ LỜI:

Đường dây điện 35kV trên địa bàn xã Xuân Lập được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2000. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã giao nhiệm vụ quản lý vận hành và khai thác cho Điện lực Na Hang. Hằng tháng, Điện lực Na Hang thực hiện kiểm tra định kỳ đường dây 35kV, trường hợp phát hiện các khiếm khuyết, Điện lực Na Hang xử lý kịp thời. Do vậy đường dây 35kV trên địa bàn xã Xuân Lập đảm bảo vận hành an toàn, liên tục để cung cấp điện cho nhân dân trong khu vực.