Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét sửa đổi, thay thế mẫu thẻ Bảo hiểm y tế có ghi địa chỉ để thuận lợi cho việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với thông tin địa chỉ cư trú của người tham gia không thể hiện trên thẻ BHYT nhưng được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khi thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân cơ quan Bảo hiểm xã hội có gửi kèm danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) trong đó có địa chỉ của người tham gia BHYT.

Hiện nay có ba cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh, điều này giúp xóa bỏ nhiều thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh hưởng BHYT. Người dân có thể sử dụng một trong các cách sau đây:

- Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID thay cho thẻ BHYT giấy.

- Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.

- Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VneID thay thế thẻ BHYT giấy (đối với những người đã thực hiện định danh điện tử ở mức độ 2).