Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Công ty điện lực Tuyên Quang xem xét, có kế hoạch cải tạo hệ thống đường điện tại thôn Lũng Piát. Hiện nay, điện rất yếu, không đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, nhân dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đang được cấp điện qua 07 trạm biến áp, với tổng công suất 785kVA, chiều dài đường dây hạ áp 20 km và đang cấp điện cho 1.333/1.333 hộ, số hộ dân có lưới điện Quốc gia (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 10/10 thôn trong xã.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, năm 2009 Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý. Từ khi tiếp nhận lưới điện nông thôn, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn trong xã để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện cho nhân dân trong xã, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao của nhân dân trong khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Công ty Điện lực Tuyên Quang lập phương án cải tạo lưới điện nông thôn năm 2018 khu vực thôn Lũng Piát xã Thổ Bình với quy mô: xây dựng và cải tạo 3,2 km đường dây hạ thế sau trạm biến áp Lũng Piát. Hiện tại, phương án cải tạo lưới điện đang trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.