Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Ma Ngọc Tực, thôn Bản Piát. Ông đã tham gia bảo hiểm được 10 năm (5 năm đóng ở Viettel tỉnh; 5 năm đóng ở huyện), ông đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết.

TRẢ LỜI:

Ngày 24/10/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình nhận được hồ sơ số 01384/2018/00807/TB đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội một lần của ông Ma Ngọc Tực, sinh ngày 25/10/1962, có hộ khẩu thường trú tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Qua xem xét hồ sơ của ông Ma Ngọc Tực, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình xác định: Ông Ma Ngọc Tực có 2 số sổ Bảo hiểm xã hội: Số 9711750962 (tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2009) và Số 1404001031 (tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Hợp tác xã nông lâm nghiệp Thổ Bình, huyện Chiêm Hóa, nay là huyện Lâm Bình từ tháng 07/2003). Giai đoạn từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2013 và từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014, ông Ma Ngọc Tực có tham gia Bảo hiểm xã hội tại 02 đơn vị.

Căn cứ hồ sơ của ông Ma Ngọc Tực, đối chiếu với quy định tại tiết e, điểm 3.1, khoản 3, Điều 43 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế "e) Trường hợp một người có từ 02 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi" thì trường hợp của ông Ma Ngọc Tực với 02 sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng cùng nhau thì phải thoái thu, hoàn trả tiền cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với Phòng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Phòng Tổ chức của Chi nhánh Viettel Tuyên Quang để đề nghị phối hợp giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội một lần cho ông Ma Ngọc Tực. Ngày 03/6/2019, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã có Văn bản số 43/CV-BHXH về việc hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động gửi Chi nhánh Viettel Tuyên Quang, đề nghị phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hướng dẫn ông Ma Ngọc Tực nộp hồ sơ và hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đúng quy định. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã trao đổi, hướng dẫn ông Ma Ngọc Tực nộp hồ sơ về Chi nhánh Viettel Tuyên Quang để được giải quyết.