Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hiện nay, môn học lịch sử ở trường với các cháu học sinh có phần mai một; Nhà nước nên phát huy, chú trọng thêm môn học lịch sử cho học sinh, để các cháu hiểu biết thêm, từ đó ghi nhớ, ghi nhận những đóng góp, gây dựng từ các thời cha ông để lại.

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có rất nhiều cố gắng chỉ đạo đồng bộ việc dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông, tạo được sự chuyển biến về mặt nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh, qua đó chất lượng dạy học bộ môn lịch sử ngày càng nâng cao. Tiêu biểu như, ngày càng có nhiều giờ dạy lịch sử, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, các kỳ thi, hội giảng giáo viên giỏi được nâng cao về chất lượng, nhiều học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đây là môn dẫn đầu nhiều năm trong tất cả các môn thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cụ thể: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 đạt 05 giải Nhì, 01 giải khuyến khích; năm 2019 đạt 5 giải Ba, 2 giải Nhì; năm 2020 đạt 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học (nặng về thuyết trình, yêu cầu học sinh nhớ máy móc, chủ yếu vẫn theo học lối đọc - chép); việc ra đề kiểm tra thường xuyên, định kì, đôi khi còn nặng nề về kiểm tra sức nhớ của học sinh đã dẫn đến học sinh học môn Lịch sử thấy nặng nề, không hấp dẫn.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ Tư vấn chuyên môn Giáo dục phổ thông (trong đó có bộ môn Lịch sử), đến từng trường để tư vấn cho giáo viên các nhà trường về nội dung, phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo các nhà trường tích cực thực hiện việc dạy học theo di sản theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiếp tục tổ chức thi Học sinh giỏi môn Lịch sử, các cuộc thi tìm hiểu về các sự kiện lịch sử, các hoạt động ngoại khóa, dạy học ở các bảo tàng, thăm quan các di tích lịch sử,...; tăng cường các điều kiện dạy học, phối hợp xây dựng môi trường xã hội thuận lợi cho việc dạy học bộ môn Lịch sử; gắn hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với việc dạy Lịch sử,...