Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình; Xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp (đoạn đường từ Km 31 đường Tuyên Quang - Hà Giang đến xã Thổ Bình huyện Lâm Bình và tuyến đường từ xã Năng Khả, huyện Na Hang vào trung tâm huyện Lâm Bình đến thôn Khau Cau, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình), để thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế vùng này. Cử tri phản ánh, hiện nay 2 tuyến đường này mặt đường hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, mật độ phương tiện lưu thông ngày càng tăng nên việc đi lại của người dân và các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn

TRẢ LỜI:

Đoạn đường từ Km 31 đường Tuyên Quang - Hà Giang đến xã Thổ Bình huyện Lâm Bình theo đề nghị của cử tri bao gồm các đoạn tuyến thuộc QL.3B từ Km242+200 - Km282+200 (thị trấn Vĩnh Lộc) và đoạn tuyến thuộc ĐT.188 từ Km48+00 - Km86+300 (thị trấn Vĩnh Lộc đến xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình), cụ thể: Đoạn tuyến QL.3B dài 40km mới được nâng lên thành quốc lộ từ đường tỉnh ĐT.190, mặt đường bê tông nhựa và láng nhựa, được đầu tư xây dựng từ năm 2004; đoạn tuyến ĐT.188 từ thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đi xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, dài 37km, mặt đường láng nhựa, thời gian khai thác sử dụng đã lâu (trên 11 năm). Thời gian khai thác sử dụng cả hai đoạn tuyến trên đã lâu, chưa được đầu tư sửa chữa định kỳ. Đồng thời, do mật độ phương tiện lưu thông tăng nhanh trên các tuyến, cùng với ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, dẫn đến tình trạng nền đường hư hỏng, mặt đường bong bật nhựa, hình thành nhiều ổ gà, cao su, lún lệch, đọng nước, giao thông đi lại khó khăn.

Tuyến đường từ xã Năng Khả, huyện Na Hang đi trung tâm huyện Lâm Bình đến thôn Khau Cau, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình thuộc tuyến ĐT.185 đoạn từ Km184+510 - Km248+510, có chiều dài 64km. Trong đó đoạn tuyến từ Trung tâm xã Phúc Yên đi thôn Nà Khậu, Khau Cau đến giáp ranh (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) thuộc đường tỉnh ĐT.185 dài 11km đang triển khai thi công sửa chữa, rải nhựa mặt đường, dự kiến công trình hoàn thành trong quý I năm 2020; Đoạn từ xã Năng Khả, huyện Na Hang đi trung tâm huyện Lâm Bình có chiều dài 33km đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, trong đó: Đoạn từ xã Năng Khả, huyện Na Hang đến xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình dài 21km hoàn thành năm 2008, đoạn từ xã Thượng Lâm đến xã Lăng Can, huyện Lâm Bình dài 12km hoàn thành năm 2015. Nhiều đoạn tuyến, do quá trình khai thác đã lâu (gần 10 năm) chưa được đầu tư sửa chữa định kỳ, kết hợp với ảnh hưởng của nhiều đợt mưa, bão đã gây hư hỏng nền, mặt đường.

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý các tuyến đường tăng cường thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo êm thuận mặt đường, nhưng do hư hỏng quá lớn, vượt quá khả năng của nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên nên không thể khắc phục triệt để được các hư hỏng.

Đối với tuyến QL.3B, năm 2018, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý cho sửa chữa đoạn tuyến QL.3B qua địa bàn huyện Chiêm Hóa trong năm 2019. Tuy nhiên, đến nay chưa triển khai thực hiện do còn vướng các thủ tục bàn giao tài sản giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với tuyến ĐT.188, ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 22/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án tại Tờ trình số 71/TTr-UBND; ngày 02/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 7160/BC-BKHĐT báo cáo kết quả thẩm định; theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và có Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 28/10/2019 trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Công ty cổ phần đường bộ 232, Hạt Quản lý giao thông huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình (các đơn vị quản lý đường) tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời tích cực tham mưu đề xuất tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí nguồn kinh phí để sớm đầu tư sửa chữa các tuyến đường nêu trên.