Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét, đầu tư xây dựng kè bờ suối thôn Nà Khậu

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra thực tế, khu vực phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tràn liên hợp Khuổi Liêm thôn Nà Khậu bị sạt lở đất. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện các vết sạt lở mới; tuy nhiên, với diễn biến thời tiết và tình hình thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, tình trạng sạt lở bờ suối sẽ tiếp tục xảy ra gây thiệt hại đến đất sản xuất của người dân dọc theo bờ suối Nà Chao chảy qua địa phận thôn Nà Khậu.

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè bờ suối thôn Nà Khậu để bảo vệ diện tích đất sản xuất của nhân dân là cần thiết. Tuy nhiên, với nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, suối và khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra còn rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh là rất lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo, triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời: đóng cọc tre, đắp bao tải đất, đắp đất… để xử lý các vị trí sạt lở và khơi thông bãi bồi tại thôn Nà Khậu để hướng dòng chảy về lòng suối cũ, nhằm hạn chế tác động của dòng chảy khi có mưa lũ xảy ra.

- Theo dõi chặt chẽ các vị trí có nguy cơ sạt lở trên suối Nà Chao thuộc địa bàn xã quản lý, trường hợp phát sinh sạt lở nguy hiểm tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, lựa chọn vị trí sạt lở nguy hiểm cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình cấp bách, xem xét ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.