Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Thông tin và Truyền thông sớm triển khai phủ sóng di động tại xóm Tát Nga, thôn Nà Khậu để Nhân dân được tiếp cận thông tin, liên lạc thuận lợi hơn và phục vụ chuyển đổi số

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Phúc Yên, VNPT Tuyên Quang hiện có 02 trạm phát sóng 3G/4G (tên trạm: Phuc-Yen_TQG và Phuc-YenII_TQG) đảm bảo vùng phủ sóng di động trong xã. Tại xóm Tát Nga, thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình hiện không có sóng di động 3G/4G, vị trí cách trạm Phuc-Yen_TQG 8,9 km, xung quanh có nhiều dãy núi đá cao che khuất.

Theo Kế hoạch phủ sóng năm 2023, các doanh nghiệp viễn thông chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai xây dựng trạm theo Chương trình Viễn thông công ích do Bộ quản lý. Ngay sau khi được hỗ trợ kinh phí sẽ tiến hành triển khai thực hiện theo quy định.