Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương chi trả số tiền hỗ trợ bồi thường phần diện tích đất bị ngập nước cho một số hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Ý kiến trên là của ông Quan Văn Cát, thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã làm việc với ông Quan Văn Cát. Kết quả, căn cứ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ Dự án thủy điện Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang cung cấp, diện tích đất của các hộ gia đình tại thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên bị ảnh hưởng đã được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ và thanh toán đảm bảo theo quy định (trong đó có diện tích đất của ông Quan Văn Cát). Sau khi trao đổi, ông Quan Văn Cát đã nhất trí và không có ý kiến gì thêm.