Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp tuyến đường ĐT 185 đoạn từ xã Lăng Can đến trung tâm xã Phúc Yên, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng

TRẢ LỜI:

Tuyến đường ĐT.185 đoạn từ xã Lăng Can đến trung tâm xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình có chiều dài 16km, đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, hoàn thành năm 2008. Do quá trình khai thác đã lâu chưa được đầu tư sửa chữa định kỳ, kết hợp với ảnh hưởng của nhiều đợt mưa, bão gây hư hỏng nền, mặt đường, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo êm thuận mặt đường, nhưng do hư hỏng quá lớn, vượt quá khả năng của nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên nên không thể khắc phục triệt để được các hư hỏng. Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện Lâm Bình (đơn vị quản lý đường) tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng công trình.