Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, Xã Thổ Bình, Xã Hồng Quang, Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; Sơn Dương, huyện Địa phương đề nghị:

Nghiên cứu bố trí việc làm cho số sinh viên học đại học ra trường, trước khi đi học vay tiền ngân hàng, đi học về không có việc làm, nên không có khả năng trả nợ ngân hàng. Cử tri xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm đối với công nhân Nhà máy chè khi được giao cho xã Đội Cấn quản lý

TRẢ LỜI:

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết việc làm năm 2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hàng tháng tổ chức các phiên giao dịch việc làm giúp người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm; cho phép các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp xuất khẩu lao động trực tiếp tuyển lao động tại các huyện, thành phố. Người lao động nếu có nhu cầu tìm việc làm, đề nghị đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm để được tư vấn, giới thiệu việc làm với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và theo nguyện vọng của người lao động trên địa bàn tỉnh.