Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Kiểm tra, xem xét khắc phục công trình đập thủy lợi khu vực Bó Khéo, Dự án tái định cư Khuôn Làn, xã Tri Phú, tại thôn Nà Xé, xã Bình An. Hiện nay, công trình làm nước dâng tràn ngược ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng của hộ gia đình ông La Hữu Tài.

TRẢ LỜI:

Ngày 07/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân xã Bình An kiểm tra thực tế tại công trình. Tại thời điểm kiểm tra nhận thấy 02 thửa ruộng của hộ ông La Hữu Tài với diện tích khoảng 2.800 m2 và một số hộ có diện tích ruộng tại khu vực này bị hiện tượng sình lầy chằm thụt không thể canh tác được, nhiều vị trí tại mặt ruộng có mạch nước ngầm sủi lên. Qua kiểm tra hồ sơ dự án và hiện trạng thực tế, Đoàn công tác nhận định nguyên nhân là do mực nước ngầm tự nhiên phát lộ nhiều vị trí trên mặt ruộng làm cho khu vực này thường xuyên bị sình lầy, thực tế cao trình đỉnh đập và mực nước suối hiện nay thấp hơn ruộng của hộ gia đình ông La Hữu Tài và các thửa ruộng của các hộ dân khác, nước vẫn chảy qua mặt đập tràn, không có hiện tượng nước dâng gây ngập úng tại các thửa ruộng phía thượng lưu của công trình.

Căn cứ nội dung kiểm tra ngày 07/8/2018 và Văn bản trả lời ý kiến cử tri của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 1280/SNN-TL ngày 14/8/2018), Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Bình An tuyên truyền, phổ biến nội dung kiểm tra, đánh giá của ngành chuyên môn cho những hộ dân có diện tích đất lúa đang canh tác gần công trình nắm được là công trình không gây nước dâng tràn ngược ảnh hưởng đến diện tích đất lúa và vận động các hộ gia đình cải tạo để trồng lúa hoặc nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao thu nhập, tránh không để đất bỏ hoang. Tuy nhiên, các hộ dân không nhất trí với kết quả kiểm tra, đánh giá của ngành chuyên môn. Theo ý kiến của người dân, trước khi xây dựng đập, khu vực này là vùng trũng, đã phát lộ các mạch nước ngầm nhưng không ảnh hưởng đến việc canh tác, các thửa ruộng không có hiện tượng sình lầy, chằm thụt; khi công trình được đầu tư đưa vào vận hành, sau một thời gian bắt đầu có hiện tượng sình lầy, chằm thụt và tiếp tục gia tăng theo thời gian, đến nay diện tích của 09 hộ      (0,91 ha) không canh tác được; cũng theo ý kiến của người dân, việc xây đập dâng nước không ảnh hưởng trực tiếp đến các thửa ruộng, nhưng ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước ngầm gây nên tình trạng sình lầy, chằm thụt tại khu vực này.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện tiến hành đo đạc, xây dựng phương án cải tạo lại công trình thủy lợi Bó Khéo để không làm ảnh hưởng đến khu ruộng các hộ dân đang canh tác.