Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư đường dây 0,2 KW cấp điện cho 08 hộ gia đình trong khu vực Lung Rạng, thôn Tiên Tốc để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện tại, 08 hộ gia đình trong khu vực Lung Rạng, thôn Tiên Tốc đang sử dụng điện tại cột cuối cùng đường dây hạ thế (thuộc TBA Tiên Tốc). Từ điểm cấp điện đến nơi sử dụng điện của các hộ dân trên có chiều dài khoảng 1000 mét (đường dây sau công tơ do nhân dân tự đầu tư để sử dụng điện).

Tháng 11/2017, Sở Công Thương đã làm việc với Điện lực Na Hang để xây dựng đường điện cấp cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Na Hang, huyện Lâm Bình trong năm 2018. Hiện nay, Sở Công Thương đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và dự kiến đầu tư xây dựng đường dây hạ thế nói trên trong năm 2018.