Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Giao thông Vận tải có phương án khắc phục, hoàn trả mương nước cho dân đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước dọc tuyến đảm bảo thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo mỹ quan khu vực. Quá trình thi công tuyến đường Thổ Bình - Thượng Lâm đoạn qua xã Bình An, nhà thầu làm đất, đá lăn, chảy xuống mương nước thủy lợi, gây ách tắc không có nước canh tác.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, các đơn vị thi công tuyến đường Thổ Bình - Thượng Lâm đoạn qua xã Bình An đã thi công hạng mục hoàn trả mương, đảm bảo dẫn nước phục vụ sản suất của nhân dân. Tuy nhiên, tại vị trí Km6+800 và Km7+00 bị đất, đá và rác thải sinh hoạt tràn vào, lấp dòng chảy của mương. Nguyên nhân một phần do quá trình thi công nền đường, đất, đá tràn vào mương và do người dân lấp, chặn dòng chảy để đưa nước vào ruộng sau đó chưa khơi thông mương. Ban Quản lý Dự án đã phối hợp với đơn vị thi công khơi thông dòng chảy, đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân và đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bình An vận động nhân dân trong quá trình sản xuất thường xuyên nạo vét, khơi thông mương thủy lợi.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, trên toàn tuyến đã thiết kế hoàn chỉnh hệ thống rãnh dọc thoát nước bằng tấm bê tông lắp ghép và rãnh đất tại các vị trí có mái taluy dương (các vị trí taluy âm không cần thiết kế rãnh dọc), để đảm bảo yêu cầu thoát nước dọc hai bên tuyến đường. Hiện nay các đơn vị đang thi công, lắp đặt, hoàn thiện rãnh thoát nước của công trình, sau khi thi công xong toàn bộ công trình, sẽ đảm bảo thoát nước mưa, nước thải và mỹ quan hai bên tuyến đường.