Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Trả lời bằng văn bản cho cử tri biết khi Nhà nước thu hồi đất của dân khai hoang có sự hỗ trợ của Nhà nước 07 triệu đồng/ha được đền bù không? Từ năm 1999 nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bình An thực hiện chương trình 135 được nhà nước hỗ trợ khai hoang phục hóa đất sản xuất với mức hỗ trợ là 07 triệu đồng/01 ha và được sử dụng số diện tích đã khai phá để canh tác. Đến năm 2004 Nhà nước lấy một phần đất trên cho các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang nhưng không đền bù cho các hộ dân đang sử dụng.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương kiểm tra, xem xét cụ thể nội dung đề nghị của cử tri; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.