Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp đường dây điện tuyến đi theo đường Lăng Can - Xuân Lập; một số đoạn dây điện tại thôn Bản Kè quá thấp không đảm bảo an toàn, tháo dỡ các cột điện ở ruộng hiện nay không sử dụng để nhân dân canh tác thuận lợi.

TRẢ LỜI:

Thị trấn Lăng Can được cấp điện qua 18 trạm biến áp, với tổng công suất 3.030 kVA-35/0,4kV, cấp điện lưới quốc gia cho 1,865/1,865 hộ dân trong thị trấn.

Đường dây hạ thế 0,4kV tại khu vực thôn Bản Kè A, Bản Kè B thị trấn Lăng Can  đã  được Công ty Điện lực Tuyên Quang đưa vào Công trình Chống quá tải giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Na Hang và huyện Lâm Bình bổ sung năm 2021, thực hiện quý IV năm 2021.