Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Sớm chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân đã bàn giao để thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Tình trạng: Đang tiếp tục giải quyết

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Tại xã Bạch Xa, dự án đường cao tốc đi qua 07 thôn với tổng chiều dài 7,23km, diện tích thu hồi bồi thường gần 72 ha của 214 hộ gia đình và 02 tổ chức với tổng kinh phí bồi thường được phê duyệt là 108.133.433.783 đồng. Ngày 25/01/2024 thực hiện chi trả kinh phí bồi thường (lần 1) là 188 hộ/214 hộ; ngày 01/3/2024 chi trả thêm cho 11 hộ, hiện nay còn 15 hộ chưa nhận bồi thường.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ chưa được phê duyệt và tổ chức chi trả tiền bồi thường; tiếp tục tuyên truyền, giải quyết các vướng mắc để các hộ sớm đồng thuận nhận kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công trong tháng 5 năm 2024.