Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Xác định rõ địa giới hành chính giữa Bạch Xa và xã Yên Thuận; xã Bạch Xa và xã Minh Khương để thuận tiện trong việc quản lý dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương. Việc ký giáp ranh giữa các xã đã được thực hiện từ năm 2017 và năm 2021, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản công nhận địa giới hành chính mới

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513). Trong năm 2017 đã triển khai thực hiện các hạng mục Dự án 513 tại huyện Hàm Yên trong đó xác định:

- Đoạn địa giới hành chính giữa Bạch Xa với xã Yên Thuận: thống nhất phương án “hiệu chỉnh lại đoạn địa giới hành chính chuyển khoảng 160 ha diện tích đất đai khu vực Làng Ẻn xã Bạch Xa về xã Yên Thuận quản lý”.

- Đoạn địa giới hành chính giữa Bạch Xa với xã Minh Khương: thống nhất phương án “ hiệu chỉnh lại đoạn địa giới hành chính chuyển khoảng 163 ha diện tích đất đai khu vực Cầu cao 1,2 giáp ranh giữa hai xã trên đó có 84 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Bạch Xa đang ở, canh tác về xã Bạch Xa”.

Nội dung các phương án trên đã được lập hồ sơ và chuyển vẽ bản đồ địa giới hành chính 513 của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh hiện nay đang được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định trong năm 2024.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải quyết nội dung nêu trên.