Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Kiểm tra, làm rõ các tàu hút cát đang hoạt động trên Sông Lô đoạn chảy qua thôn Yên Bình, Soi Rịa, xã Bình Xa có được cấp phép hoạt động không. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hiện nay vòi hút cát của các tàu sâu và dài từ 20-30m, làm sạt lở, ảnh hưởng tới diện tích đất canh tác của các hộ dân 02 bên bờ Sông Lô và một số hộ dân tại thôn Yên Bình, Soi Rịa

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Khu vực Soi Rịa, xã Bình Xa được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 02 Giấy phép khai thác khoáng sản cho 02 đơn vị: Công ty cổ phần khai thác và chế biến vật liệu xây dựng Minh Phát (giấy phép số 31/GP-UBND ngày 25/7/2019); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thức Tuyên Quang (giấy phép số 30/GP-UBND ngày 11/9/2014), ranh giới khu vực được cấp phép khai thác cách bờ sông từ 30-50m; phương tiện được sử dụng là tàu hút.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, xác định rõ vị trí, tọa độ khu vực được phép khai thác của các phương tiện theo đúng với  các quy định trong giấy phép của cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.