Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ họ giáo Tân Bình, thủ tục hồ sơ đề nghị từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, Họ giáo Tân Bình hiện đang sử dụng đất theo hiện trạng tại thôn Tân Bình 2, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên. Quá trình sử dụng đất, Họ giáo chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nguyện vọng chính đáng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Họ giáo Tân Bình thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai làm căn cứ để thẩm định, trình xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật (theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Họ giáo Tân Bình chưa hoàn thành lập mảnh trích đo; xác nhận nguồn gốc, chưa thực hiện lập đầy đủ hồ sơ để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Họ giáo Tân Bình cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất theo quy định.