Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nghĩa trang liệt sĩ huyện Hàm Yên, công trình đã được đầu tư xây dựng nhưng nhiều hạng mục đến nay vẫn chưa hoàn thiện

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Dự án Tu bổ, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hàm Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2019-2024.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chỉ đạo đơn vị thi công cùng các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2024.