Khảo sát việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 02/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 14/9/2022, Đoàn khảo sát do đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Tài nguyên ...

Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh và Nghị định số 116 của Chính phủ

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên trong tháng 8/2022 tại huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên và giám sát qua báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy ...

Phiên họp thứ mười bốn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ mười bốn. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì phiên họp.