Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Ngày 22-9, đồng chí Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu trẻ Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh; đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh đã tiếp xúc ...

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy tham gia Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày 13 - 9, Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương làm Trưởng đoàn tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới vùng dân ...

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc tại tỉnh Sơn La

Ngày 31-8, Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu ...