Chương trình hành động (tóm tắt) của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 4 đến hết ngày 17-5-2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định. Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng giới thiệu chương trình hành động tóm tắt của các ứng cử viên.