Thành lập 18 chốt kiểm dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các huyện trên địa bàn tỉnh đã thành lập 18 chốt kiểm dịch. Trong đó, huyện Sơn Dương có 8 chốt, Na ...