UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Ngày 21-5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các ...