Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Ngày 12/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Tin cùng chuyên mục