An toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Phát biểu thảo luận của Đại biểu Phạm Trọng Thuật Tổ đại biểu thành phố Tuyên Quang tại phiên thảo luận kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIX về kết quả ...