Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7

Ngày 12-7, Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên tháng 7, thảo luận, xem xét các tài liệu trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thị ...