Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 10

Ngày 26-10, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Định hướng nội dung tại kỳ họp thường kỳ tháng 10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, các đại biểu tập trung thảo luận 14 nội dung quan trọng tại phiên họp, trong đó thảo luận sâu vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; làm rõ nguyên nhân tiến độ chậm của các công trình xây dựng cơ bản, nhất các công trình đầu tư ngoài ngân sách; công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân…

17 chỉ tiêu kinh tế -  xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch năm 2021

Dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, dự kiến có 17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch gồm: GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 47 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.777 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 9.629,5 tỷ đồng; trồng rừng 11.617 ha; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 27.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.476 tỷ đồng; hoàn thành 223 km đường giao thông nông thôn và 38 cầu trên đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 100km kênh mương nội đồng… Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội được quan tâm. Tuy nhiên, có 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, thu hút khách du lịch.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng để bứt phá thực hiện mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mục tiêu tổng quát của năm là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh…


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại kỳ họp.

Thảo luận, cho ý kiến trực tiếp 14 nội dung quan trọng

Trong khuôn khổ phiên họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận 14 nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2022; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; Đề án tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Việc giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022; Quyết định phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định bổ sung danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định cho vay đối với Dự án Khu vui chơi giải trí Bách Thảo Ngân của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại dịch vụ Thành Trung; Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Đối với từng nội dung trên đã được các đại biểu làm rõ, khó khăn, thuận lợi, giải pháp thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành đồng thời chỉ ra phương hướng để hoàn thiện dự thảo, kế hoạch, đề án, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đối với các nội dung khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, thành viên UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản để UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện...

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục