UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Sáng 22-10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10. Dự họp có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tập trung vào việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021. Hội nghị cần tập trung thảo luận một số chỉ tiêu theo dự báo khó hoàn thành năm 2020. Quan điểm của tỉnh là không điều chỉnh các chỉ tiêu mà cần tập trung nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất. Về các chỉ tiêu trong giai đoạn mới, cần có sự cân nhắc, thận trọng, căn cứ vào dư địa phát triển thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để xây dựng kế hoạch có phù hợp.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp. Ảnh: Việt Hòa

Dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho thấy, năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực; dự tính 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nhiều chỉ tiêu như giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, trồng rừng, giá trị xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách Nhà nước; lao động việc làm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Dự thảo cũng dự kiến 20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến 16 mục tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đề ra dự kiến một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ở từng giai đoạn, từng năm.

Các đại biểu tập trung thảo luận về chỉ tiêu năm 2021 như xây dựng 36 cầu trên đường giao thông nông thôn và bê tông hóa 200 km đường giao thông nông thôn; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 dự kiến điều chỉnh giảm trên 2%; bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; rà soát lại tính khả thi về một số chỉ tiêu như mía đường, gỗ tinh chế.

Đại biểu cũng đã thảo luận về dự thảo Báo cáo dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; dự toán thu, chi ngân sách địa phương.


Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phát biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, năm 2020 tỉnh không giảm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để trong điều hành, từng ngành từng huyện phấn đấu thực hiện với trách nhiệm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, đặc biệt rà soát lại các chỉ tiêu như giải ngân vốn đầu tư công, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, các ngành cần xem xét rà soát lại lộ trình 5 năm các chỉ tiêu thực hiện để đảm bảo tính khả thi và đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng thời, công tác xây dựng các đề án cũng phải nằm trong kế hoạch để thực hiện đồng bộ; đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu với quyết tâm cao. Với tinh thần đó, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngành Thuế cần có quyết tâm cao với phương án các đại biểu đã thống nhất tại hội nghị với phương án 2.390 tỷ đồng đối với thu ngân sách địa phương năm 2021; cần rà soát kỹ không để sót nguồn thu.

Chiều nay, phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh tiếp tục với các nội dung quan trọng khác.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục