UBND tỉnh cho ý kiến vào một số dự thảo kế hoạch, đề án, quyết định

Sáng 22-8, UBND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thường kỳ tháng 8, cho ý kiến vào một số dự thảo kế hoạch, đề án và quyết định hoạt động một số lĩnh vực. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các dự thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã nhất trí thông qua dự thảo quyết định bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Quy định tạm thời giá dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao (học phí) đối với Trường Phổ thông Tuyên Quang; Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đề án giải thể Trung tâm Hành chính công  huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí cũng nhất trí thông qua quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án nước ngoài; quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố; quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, công bằng, đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh lại một số nội dung trước khi ban hành.

Đối với các kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo; các đề án giải thể và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh; quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị các đơn vị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, có báo cáo đánh giá tổng thể để có lộ trình thực hiện cho phù hợp và khả thi với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục