Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày 29-7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.   Ảnh: Thành Công

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành phố; bí thư đảng ủy các loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết được thực hiện bài bản, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề, nghiên cứu kỹ lưỡng, đạt được những kết quả quan trọng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Về thực hiện Điều lệ Đảng, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt việc quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng như: Tập trung lãnh đạo, lựa chọn và giải quyết những việc cấp bách, nổi cộm, bức xúc của nhân dân; chú trọng tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; có quan điểm đúng đắn, phù hợp về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, lựa chọn việc cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định một số vấn đề lớn: Kiên trì, kiên quyết thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo; thực trạng và khó khăn trong công tác quản lý đảng, phát triển đảng viên, tình hình đảng viên phụ trách hộ gia đình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đánh giá, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, sau hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì cùng Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thảo luận, rà soát các đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Các cấp, các ngành nghiêm túc đánh giá sâu sắc, toàn diện về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng tại đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, cần tập trung lãnh đạo thật tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo đà vững chắc thực hiện các mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Thủy Châu
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục