Tổng kết Chương trình giảm nghèo và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 25-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU, ngày 20-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Tới dự có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố lãnh đạo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.


Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh của các doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016-2020, các nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo được tỉnh huy động hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn 9,03% cuối năm 2020, bình quân giảm 3,76%/ năm, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo Lâm Bình, Na Hang giảm bình quân 5,34%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo giảm bình quân 6,55%, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng…Những kết quả giảm nghèo của tỉnh đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.


Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh, các đại biểu ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh. Ảnh: Thành Công

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thực hiện. MTTQ và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã kêu gọi, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, gắn với các phong trào, cuộc vận đông khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình anh sinh xã hội của tỉnh, tham gia ủng hộ đồng bào cả nước gặp thiên tai, lũ lụt...

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh triển khai xây dựng Đề an giảm nghèo đảm bảo hiệu quả; triển khai chính sách hộ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về đào tạo nghề, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người nghèo. Đồng thời cung cấp, đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo nhận thức rõ vai trò trách nhiệm bản thân để vươn lên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/ năm…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ùy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Công

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt hiệu quả cao. Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trong trong công tác giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.

Đồng chí đề nghị trong giai đoạn 2021-2026, tỉnh cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao chùm và bền vững. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng tầm kỹ năng của lao động, tạo việc làm thỏa đáng, xây dựng hệ thống an sinh bền vững cho người dân.  Đồng thời, chuẩn bị xây dựng và ban hành chuẩn nghèo giai đoạn mới theo hướng yêu cầu cao hơn, chất lượng hơn; thực hiện đa dạng hóa, tạo sinh kế cho người dân để nâng cao đời sống người dân; khuyến khích xã hội hóa, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác giảm nghèo; thực hiện hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về chính sách, sinh kế, tuyên truyền loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và Nhà nước, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của mỗi hộ nghèo, giúp công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao…


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do vậy trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh luôn tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả nhất. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng giai đoạn và xác định chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo.


Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.  Ảnh: Thành Công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Công

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn xã hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo sát với tình hình thực tế; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, có các giải pháp căn cơ và lâu dài, tạo sinh kế để hỗ trợ hộ nghèo vươn lên; khuyến khích các doanh nghiệp về vùng nông thôn đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân; nghiên cứu chính sách cụ thể hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu lao động. Cùng với đó, tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, phát huy hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác rà soát, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghèo theo nguyên nhân để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; điều chỉnh chính sách, giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả...    

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đại biểu đã ủng hộ được hơn 1 tỷ đồng.

Nhân dịp này, có 65 tập thể, 47 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục