Tín hiệu vui từ kết quả huy động trẻ đi nhà trẻ đầu năm học 2019 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với sự quyết tâm, vào cuộc thực hiện của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm học 2019- 2020 việc huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ của tỉnh đã đạt những kết quả tích cực.

Đến ngày 31/8/2019, toàn tỉnh có 151 trường mầm non (có 04 trường ngoài công lập, tăng 01 trường so với năm học 2018-2019), 2.204 nhóm, lớp (tăng 32 nhóm so với năm học trước), trong đó nhà trẻ 552 nhóm (tăng 102 nhóm); mẫu giáo 1.652 nhóm, giảm 70 nhóm. Số trẻ mầm non huy động 59.213 trẻ/83.210 trẻ, tỷ lệ đạt 71,16%, trong đó nhà trẻ 10.713 trẻ/34.703 trẻ, tăng 1.515 trẻ, tỷ lệ huy động đạt 30,87%, tăng 7,77%; mẫu giáo 48.500 trẻ/48.507 trẻ, giảm 2.095 trẻ, tỷ lệ huy động đạt 99,98%. Như vậy tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đã đạt chỉ tiêu đến năm 2020 mà Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra (đến năm 2020, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh đi nhà trẻ đạt trên 30%). 7/7 huyện, thành phố tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đều tăng, trong đó: Sơn Dương tăng 15,1% (tỷ lệ huy động đạt 29,2%), Chiêm Hóa tăng 6,4% (tỷ lệ huy động đạt 29,1%), Hàm Yên tăng 6,4% (tỷ lệ huy động đạt 19,4%), Na Hang tăng 6,0% (tỷ lệ huy động đạt 30,3%), Yên Sơn tăng 5,3% (tỷ lệ huy động đạt 36,2%), Lâm Bình tăng 5,0% (tỷ lệ huy động đạt 26,3%), thành phố Tuyên Quang tăng 0,7% (tỷ lệ huy động đạt 48,5%). Đây chính là thành tích vượt bậc mà chúng ta đã đạt được ngay từ đầu năm học mới này.


Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ khai giảng
năm học 2019- 2020 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại Trường Mầm non
Côn Lôn, huyện Na Hang (Ảnh: Văn Dũng)

Việc bố trí bổ sung giáo viên để thực hiện kế hoạch tăng tỷ lệ huy động trẻ được quan tâm, toàn tỉnh hiện có 1.018 giáo viên nhà trẻ, tăng 205 giáo viên so với cuối năm học 2018 - 2019; tỷ lệ giáo viên đạt 1,84 giáo viên/nhóm. Việc bố trí kinh phí và huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng phòng học, mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm, lớp mầm non được quan tâm, hiện đã có 36/90 phòng học thuộc kế hoạch năm 2019 được khởi công xây dựng (Chiêm Hóa 12/18 phòng, Sơn Dương 16/45 phòng, Hàm Yên 5/19 phòng, Yên Sơn 3/8 phòng), trong đó nhiều phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện việc mua sắm 103 bộ đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định để trang cấp cho các trường mầm non.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên đây, việc huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ còn có những hạn chế và gặp không ít khó khăn. Tuy số nhóm trẻ, số trẻ huy động trẻ ra lớp đều tăng nhưng một số xã tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ rất thấp như huyện Hàm Yên: xã Phù Lưu (8,1%), Minh Dân (8,6%), Minh Hương (10%), Tân Thành (13%), Nhân Mục (13,1%). Huyện Na Hang: xã Sơn Phú (8%), Sinh Long (13%)... Số trẻ ngoài công lập giảm, toàn tỉnh chỉ có 436 trẻ học mầm non ngoài công lập/10.713 trẻ đã ra lớp, tỷ lệ đạt 4,1%, giảm 0,7% so với năm học trước (trong 5 dơn vị đã tổ chức được mầm non ngoài công lập, ngoài thành phố Tuyên Quang tỷ lệ trẻ ngoài công lập tăng 3,3% thì 4/5 huyện tỷ lệ trẻ học ngoài công lập đều giảm, trong đó huyện Sơn Dương giảm 2,6%; Chiêm Hóa giảm 2,3%; Hàm Yên giảm 2,3%; Lâm Bình giảm 1,2%). Các huyện Na Hang, Yên Sơn vẫn chưa tổ chức được nhóm trẻ ngoài công lập. Tỷ lệ bình quân trẻ/nhóm toàn tỉnh mới đạt 19,4 cháu/nhóm trong đó cao nhất là 23,9 cháu/nhóm (Hàm Yên), thấp nhất chỉ đạt 15,3 trẻ/nhóm (Yên Sơn). Tỷ lệ giáo viên/nhóm toàn tỉnh mới đạt 1,84 giáo viên/nhóm, chưa đạt tỉ lệ định mức theo kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra là 2,0 giáo viên/nhóm (toàn tỉnh còn thiếu 86 giáo viên tỷ lệ mới đạt 2.0 giáo viên/nhóm trẻ), trong đó thấp nhất huyện Lâm Bình chỉ đạt 1,55 giáo viên/nhóm. Do thiếu giáo viên nên các cơ sở giáo dục đã tăng sĩ số trẻ mẫu giáo/lớp hoặc ghép trẻ nhà trẻ với mẫu giáo nên việc giảng dạy, quản lí và nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch năm 2019 toàn tỉnh còn 54 phòng học chưa bố trí được vốn để xây dựng (Chiêm Hóa 6/18 phòng, Sơn Dương 29/45 phòng, Hàm Yên 14/19 phòng, Yên Sơn 5/8 phòng), tổng số phòng học còn thiếu so với nhu cầu huy động là 113 phòng. 58 công trình nước sạch và 90 nhà bếp còn thiếu theo nhu cầu thực tế chưa thực hiện do chưa bố trí được vốn. Việc triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn chậm.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến lớp, trong thời gian tới các huyện, thành phố cần tập trung huy động trẻ vào học tại các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ độc lập, tư thục đã thành lập cũng như thành lập mới các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan khẩn trương hướng dẫn để các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được thụ hưởng cơ chế, chính sách của tỉnh đã quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Với những kết quả đã đạt được ngay từ đầu năm học mới này, chắc chắn trong năm học 2019- 2020 tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ của toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thanh Lê

Tin cùng chuyên mục