Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 13/02/2020, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá tình hình hoạt động từ năm từ tháng 9/2017 đến 31/01/2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban biên tập chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban biên tập chủ trì cuộc họp.

Qua hơn hai năm hoạt động, Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của Hội đồng nhân dân tỉnh; đội ngũ cộng tác viên của Trang thông tin phát triển khá nhanh; tin, bài được đăng tải thường xuyên, kịp thời; chất lượng tin, bài ngày càng nâng cao, phong phú về nội dung. Đã đăng tải 1.282 tin, bài (trong đó: Tin tức chung 668; Hoạt động kỳ họp 182; Đưa nghị quyết vào cuộc sống 180; Hoạt động giám sát 78; Hoạt động tiếp xúc cử tri 32,...); đăng tải 2.065 ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp nhận và xử lý 68 ý kiến, kiến nghị gửi trực tuyến của cử tri và nhân dân trên Trang thông tin điện tử; đăng tải 327 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh,... Lượng truy cập tại thời điểm hiện tại trên 2 triệu lượt, số lượng truy cập trung bình hằng ngày gần 2.000 lượt, có thời điểm trên 3.000 lượt truy cập cùng lúc. Tần suất trung bình cập nhật tin, bài 03 tin/ngày.

Qua báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban biên tập, đồng chí Trưởng Ban biên tập Phạm Thị Minh Xuân đã nêu một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh như: Tiếp tục duy trì hoạt động, nâng cao số lượng, chất lượng tin, bài, hình ảnh, dữ liệu trên Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo đa dạng, phong phú và tính thời sự đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân; thành viên Ban biên tập, chuyên viên thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh ngoài các tin, bài theo lĩnh vực được phân công, cần  nghiên cứu viết bài theo các chuyên đề. Nghiên cứu, kết cấu lại giao diện của Trang thông tin điện tử có thêm các chuyên mục, tiểu mục để phản ánh kịp thời các thông tin hoạt động; cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là những văn bản liên quan đến chức năng, quyền hạn, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân; Mở rộng mạng lưới cộng tác viên, định hướng và tăng cường đặt tin, bài đối với các cộng tác viên tại các sở, ngành, các huyện, thành phố, với đại biểu chuyên trách. Đồng chí đề nghị trong năm 2020 tập trung tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; tăng cường đăng tải các tin, bài bám sát theo nội dung, chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp…

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục