Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang

Ngày 25-7, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh, các ngành nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Quy hoạch tỉnh.

Dự họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 của tỉnh là phát triển khá, toàn diện, bền vững trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Kinh tế phát triển năng động, nhanh, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phát triển, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không gian kinh tế - xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, nông lâm thủy sản hiệu quả cao và xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, tích hợp, hiện đại. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao; đời sống mọi mặt của nhân dân không ngừng được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm và phát huy. Quốc phòng, an ninh, ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng trung du và miền núi phía Bắc, có môi trường xã hội văn minh, hiện đại, sáng tạo, dân chủ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tỉnh nghiêm túc. Đây là trách nhiệm to lớn với tỉnh, với nhân dân để xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Công tác quy hoạch phải giải quyết được các điểm nghẽn phát triển; xây dựng môi trường tốt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế…

Thành Công

Tin cùng chuyên mục