Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2021

Ngày 01/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có đồng chí: Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến về: Nội dung, chương trình, thành phần đại biểu và phân công điều hành kỳ họp 12, tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; cơ cấu, số lượng tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị khen thưởng tại kỳ họp tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;...

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp./.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục