Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phiên họp thứ hai

Tiếp tục chương trình của phiên họp thứ 2, ngày 27/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với dự thảo: Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đã tập trung phân tích, làm rõ phạm vi, thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được quy định.

Kết luận phần thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và yêu cầu Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế theo hướng: Không quy định lại những nội dung đã được quy định rõ trong các luật chuyên ngành; bổ sung mối quan hệ công tác của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; bổ sung quy định những nội dung cần thiết nhưng chưa có trong quy định của các luật liên quan…


Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh đã họp cho ý kiến về dự kiến nhân sự giới thiệu bầu Trưởng đoàn và các Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục