Quốc hội phê chuẩn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Trong đó, nhập toàn bộ xã Kim Phú, xã Phú Lâm và thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) vào thành phố Tuyên Quang (một số thôn của xã Phú Lâm được nhập vào xã Kim Phú). Thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang gồm phường Đội Cấn trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Bình với xã Đội Cấn; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở diện tích xã Phú Lâm sau khi sáp nhập về thành phố; thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số xã An Tường.

Đối với huyện Sơn Dương, thành lập xã Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ; thành lập xã Trường Sinh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Lâm Xuyên với xã Sầm Dương. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Dương còn 30 xã, 1 thị trấn.

Việc điều chỉnh, sắp xếp có hiệu lực từ ngày 01-01-2020. Sau khi có hiệu lực, tỉnh Tuyên Quang có 6 huyện, 1 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã gồm 124 xã, 10 phường và 4 thị trấn.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục