Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9/2020

Ngày 11/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến về Đề cương báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đề cương báo cáo đánh giá hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân để đánh giá hoạt động của Hội đồng nhân dân một cách đầy đủ và toàn diện; hoạt động thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân cần cụ thể, rõ nét hơn; bổ sung phần đánh giá những kết quả đã đạt hoặc chưa đạt được trong nhiệm kỳ; nêu bật mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng nhân dân các huyện và Hội đồng nhân dân các tỉnh khác; bổ sung đánh giá hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu chuyên trách trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh…

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nghe, cho ý kiến về việc vận hành phần mềm quản lý đơn thư. Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh giao các chuyên viên phụ trách có liên quan tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm nghiên cứu, bố trí sắp xếp lại các module vừa đảm bảo hợp lý về trình tự thời gian, theo lĩnh vực, thời hạn giải quyết, vừa đảm bảo tính bảo mật trong quá trình vận hành và sử dụng phần mềm.

Cũng trong phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân đã cho ý kiến về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục