Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng ngày 20/5/2019 và bế mạc vào ngày 14/6/2019.

Kỳ họp sẽ nghiên cứu, xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu   năm 2019. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Báo cáo của Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; các báo cáo về: Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước; công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2018.

 Báo cáo của Chính phủ về: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước; kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018; kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về: Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018; thực hiện kiểm toán Quỹ bảo hiểm xã hội; kết quả kiểm toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Về công tác lập pháp, Quốc hội xem xét thông qua 07 dự án luật và 02 dự thảo nghị quyết gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (theo quy trình tại 01 kỳ họp). Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Cho ý kiến 9 dự án luật Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Các phiên truyền hình trực tiếp, gồm: Phiên khai mạc từ 9 giờ sáng ngày 20/5/2019; các phiên thảo luận, giải trình và chất vấn tại hội trường vào các ngày 28, 30, 31/5/2019, ngày 04, 05, 06/6/2019 và phiên bế mạc vào chiều ngày 14/6/2019.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục