Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 4 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Trong 4 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước, như tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu hút khách du lịch...; sản xuất nông, lâm nghiệp chỉ đạo chặt chẽ, các cây trồng vụ xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt; các dự án đầu tư xây dựng được tập trung đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm; các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra phong phú, góp phần thu hút khách tham quan du lịch; giáo dục, y tế, các chính sách xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) lũy kế 4 tháng ước đạt 4.646,7 tỷ đồng, bằng 29,7% kế hoạch, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ, như: gỗ tinh chế; hàng dệt may; điện sản xuất…

Về phát triển ngành dịch vụ, thương mại và du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội lũy kế 4 tháng ước đạt 7.300 tỷ đồng, bằng 33,2% kế hoạch, tăng 45,4% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 23,4 triệu USD, bằng 22,5% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2019 ước tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2018. Ước trong tháng 4 thu hút trên 268,9 nghìn lượt khách, doanh thu xã hội về du lịch đạt 238 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng thu hút trên 801,7 nghìn lượt khách, đạt 43% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ; doanh thu xã hội về du lịch đạt 727 tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải hàng hoá, hành khách tiếp tục được quan tâm. Khối lượng hàng hoá luân chuyển 287.601 nghìn tấn-km, khối lượng hành khách luân chuyển 248.567 nghìn người-km.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh đã cấy lúa được 19.470,1/18.765ha, đạt 103,75% kế hoạch, bằng 99,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018; diện tích gieo trồng ngô 7.949,6 ha/7.630 đạt 104,2% kế hoạch; cây lạc đã trồng 3.276,2ha/3.277 ha đạt 99,9% kế hoạch; cây mía đã trồng 116,8ha đạt 5,3% KH (trồng mới 10,15ha, trồng lại 106,65ha).

Duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn, kiểm tra 05 xã trong kế hoạch thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; "Bộ tiêu chí nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020” và "Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020”. Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 07 xã đạt chuẩn năm 2018. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; bổ sung xã Kim Quan, huyện Yên Sơn vào kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới 2019 của tỉnh. Đã cung ứng được 69,826km/275km kênh mương trên địa bàn các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa và Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, đạt 25,40% kế hoạch.

Phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác xúc tiến thu hút đầu tư: Tổng số doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.574 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký trên 15.631,4 tỷ đồng (bao gồm 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 268 dự án với tổng số vốn trên 37.104 tỷ đồng.

Về Giáo dục và đào tạo: Ban hành kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đề án huy động trẻ đi nhà trẻ và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục duy trì, củng cố và từng bước nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học; quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019. Hướng dẫn và chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm học 2019. Tập trung chỉ đạo việc tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh lớp 12.

Về Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Tuyên Quang trong tình hình mới"; Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh...

Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao: Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi, tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)... Tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đón nhận Bằng xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình; phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là kiểm tra dịch vụ lễ hội, đình, đền, chùa tiếp tục được tăng cường.

Duy trì sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kỷ niệm các ngày lễ của đất nước.  

Giải quyết việc làm, giảm nghèo và công tác an sinh xã hội: Ước 4 tháng đầu năm 2019 giải quyết việc làm cho 9.085 lao động, đạt 44,3% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm trong các ngành kinh tế 6.013 lao động đạt 40,1% kế hoạch; 135 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 45% kế hoạch; 2.937 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước, đạt 56,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước như: bột Kaolin Fenspat, giấy xuất khẩu, bột giấy ...; kế hoạch trồng mía đạt thấp; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở một số nơi còn hạn chế; đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Nguyên nhân giá trị sản xuất công nghiệp và một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch do một số doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiến độ thực hiện kế hoạch trồng mía đạt thấp; chi phí trồng, thu hoạch cao, trong khi giá thu mía không tăng, dẫn đến hiệu quả trồng mía thấp; đầu ra của sản phẩm đường còn gặp khó khăn, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất; người dân phế canh mía chuyển sang trồng cây khác cho hiệu quả cao hơn.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục