Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Trong 7 tháng năm 2019, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển và phát triển ổn định. Chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động mời gọi đầu tư có hiệu quả. Công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch; các ngành dịch vụ có bước phát triển; hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra phong phú, góp phần thu hút khách tham quan du lịch; công tác giáo dục, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo được quan tâm; cải cách hành chính tiếp tục được duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ như: giấy xuất khẩu, chè chế biến,... Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra trên địa bàn tỉnh với diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn có chiều hướng giảm. Tiến độ trồng mía đạt thấp so với kế hoạch, giảm so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cơ sở vật chất của một số trạm y tế xã ở một số nơi còn hạn chế; công tác quản lý, cai nghiện ma túy ở một số nơi gặp khó khăn,...

Về lĩnh vực kinh tế, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp; thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án sản xuất công nghiệp, Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 8.991 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm 2018, như: Gỗ tinh chế; hàng dệt may; điện sản xuất...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, lưu thông hàng hoá và duy trì các điểm bán hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 9.417 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 48,4 triệu USD, bằng 46,5% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ.

Doanh thu xã hội về du lịch ước đạt 1.211 tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch, tăng 20,3% với cùng kỳ. Ước tính 7 tháng năm 2019, khối lượng hàng hóa luân chuyển 517.325 nghìn tấn-km đạt 63,3% kế hoạch; bưu chính viễn thông phát triển khá, ước tổng số thuê bao điện thoại đạt 627.100 thuê bao, trong đó phát triển mới 7.510 thuê bao.

Tiếp tục duy trì, phát triển hình thức nuôi cá lồng trên sông hồ, kiểm tra hướng dẫn phát triển nuôi cá đặc sản bằng lồng, hướng dẫn các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện áp dụng kỹ thuật nuôi cá đặc sản bằng lồng theo tiêu chuẩn VietGAP… diện tích nuôi thả cá ước đạt 11.230,6 ha, sản lượng thuỷ sản 4.001,4 tấn, đạt 52,5% kế hoạch.

Toàn tỉnh trồng được 10.677,9 ha rừng, đạt 98,4% kế hoạch, khai thác được 424.392 m3 gỗ rừng trồng, đạt 49,4% kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ đến tháng 7 năm 2019 là 22.312 ha.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên; kết quả đến nay, đã cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn để thực hiện kiên cố hóa kênh mương được 227,3 km/275 km đạt 82,66% kế hoạch, thi công lắp đặt được 113,14 km đạt 41,14% kế hoạch; bê tông hóa đường giao thông nội đồng đã cung ứng được 15.066,3 tấn xi măng và 763 ống cống, thi công được 73,95 km/111 km, đạt 66,62% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng ước đạt 1.171,4 tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán; một số khoản thu đạt khá như: Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đạt 85,3% dự toán; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 107,8% dự toán;... Chi thường xuyên ước đạt 4.200 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đo đạc chi tiết, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý; thực hiện dự án xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin bản đồ địa chất, khoáng sản (2018-2019). Lũy kế đã cấp được 531.142 giấy chứng nhận với diện tích 260.316,9 ha/277.957,4 ha diện tích cần cấp (đạt 93,7%) trong đó: tổ chức đã cấp được 6.030 giấy chứng nhận với diện tích 88.884,3 ha/89.108,4 ha, đạt 99,7%; hộ gia đình cá nhân: đã cấp được 525.112 giấy chứng nhận với diện tích 171.432,6 ha/188.949 ha, đạt 90,8%. Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh được tăng cường.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới kinh tế xanh, bền vững; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện các giải pháp hữu hiệu giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường, cảnh quan ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tân Trào; bổ sung danh mục nhóm ngành có nhu cầu thu hút giảng viên trình độ cao cho Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2015-2020. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh TuyênQuang. Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 7 tháng năm 2019 giải quyết việc làm mới cho 16.635 lao động, đạt 81,1% kế hoạch; tổ chức đưa 303 lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 101% kế hoạch; 4.815 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước, đạt 92,2% kế hoạch.

Công tác Nội vụ, tư pháp, thanh tra: Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, an toàn giao thông, y tế,... qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh các sai phạm, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật và các quy định của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn liên quan đến các hoạt động tôn giáo ở cơ sở. Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự. Duy trì công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình người nước ngoài đến địa phương...

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục