Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019

10 tháng đầu năm 2019 kinh tế của tỉnh phát triển ổn định; chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động mời gọi đầu tư có hiệu quả. Công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra; các ngành dịch vụ có bước phát triển; hoạt động văn hoá, thể thao có nhiều đổi mới, diễn ra sôi nổi, phong phú góp phần thu hút khách tham quan du lịch; công tác giáo dục, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo được quan tâm; cải cách hành chính tiếp tục được duy trì; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được kinh tế tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ như: Bột Kaolin Fenspat, Giấy xuất khẩu, Bột giấy,... Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 07 huyện, thành phố với diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến sức tiêu thụ sản phẩm thịt lợn có chiều hướng giảm. Tiến độ trồng mía đạt thấp so với kế hoạch, giảm so với cùng kỳ; khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi; tiến độ lắp đặt kênh mương thành mỏng đúc sẵn tại một số xã còn chậm. Tiến độ giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ dự án, triển khai một số công trình, dự án thực hiện chậm. Chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cơ sở vật chất của một số trạm y tế xã ở một số nơi còn hạn chế; công tác quản lý, cai nghiện ma túy ở một số nơi gặp khó khăn.

Về kinh tế, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án sản xuất công nghiệp: Các dự án thủy điện, dự án giầy da xuất khẩu,... Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2018. Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2018, như: Gỗ tinh chế, hàng dệt may,... Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tháng 10 đạt 1.659,14 tỷ đồng, 10 tháng đạt 14.314,01 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 7,79 triệu USD, 10 tháng đạt 86,21 triệu USD, bằng 103,3% kế hoạch, tăng 41,6% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2018. Thu hút được 79,6 nghìn lượt khách du lịch; 10 tháng thu hút 1.810 nghìn lượt khách du lịch, đạt 97% kế hoạch, tăng 10% với cùng kỳ; doanh thu xã hội về du lịch tháng 10 đạt 63 tỷ đồng, 10 tháng đạt 1.625 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch, tăng 11,8% với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 10 đạt 80.429 nghìn tấn-km; 10 tháng là 753.983 nghìn tấn-km, đạt 92,2% kế hoạch; khối lượng hành khách luân chuyển tháng 10 là 67.754 nghìn người-km, 10 tháng là 659.954 nghìn người-km đạt 90,2% kế hoạch; bưu chính viễn thông phát triển khá, tổng số thuê bao điện thoại đạt 651.600 thuê bao, trong đó phát triển mới 106.989 thuê bao. Kết quả sản xuất vụ đông: Cây ngô đã trồng 6.051,7ha/4.686 ha, đạt 129,1% kế hoạch, cây lạc 18,5 ha; cây khoai lang 1.149,2 ha, đạt 67,6% kế hoạch; cây rau, đậu các loại 2.519,4 ha. Duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ công tác liên ngành từ tỉnh đến cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Đến ngày 20/10/2019, toàn tỉnh trồng được 11.741 ha rừng, đạt 108,2% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ; khai thác được 638.190 m3 gỗ rừng trồng, đạt 74,3% kế hoạch, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn, kiểm tra 06 xã trong kế hoạch thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên; đã cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn để thực hiện kiên cố hóa kênh mương được 275,6 km/275,6 km đạt 100% kế hoạch, thi công lắp đặt được 166,415 km đạt 60,51% kế hoạch; bê tông hóa đường giao thông nội đồng đã cung ứng được 19.806,6 tấn xi măng và 1.119 ống cống, thi công được 105,42 km/111 km, đạt 94,97% kế hoạch; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố: đã cung ứng cấu kiện 48 nhà/60 nhà đạt 80% kế hoạch, số nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 30 nhà.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, tháng 10 năm 2019 đạt 166,7 tỷ đồng, 10 tháng  đạt 1.671,3 tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 1.571,4 tỷ đồng bằng 79,4% dự toán; một số khoản thu đạt khá như: Tiền thuê đất; thuế bảo vệ môi trường... Chi ngân sách địa phương tháng 10 đạt 595,5 tỷ đồng, 10 tháng 5.954,9 tỷ đồng, đạt 79,7% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển 1.462 tỷ đồng; chi thường xuyên 3.950 tỷ đồng.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đo đạc chi tiết, lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý; thực hiện dự án xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin bản đồ địa chất, khoáng sản (2018-2019). Lũy kế công tác cấp giấy CNQSD đất toàn tỉnh cấp được 532.025 giấy chứng nhận với diện tích 260.509,6 ha (đạt 93.7% diện tích cần cấp); trong đó: đã cấp được 6.045 giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 88.893,0 ha (đạt 99,8% diện tích cần cấp); hộ gia đình, cá nhân cấp được 525.980 giấy chứng nhận với diện tích 171.616,7 ha (đạt 90,8% diện tích cần cấp).

Về văn hóa - xã hội, ban hành và thực hiện kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; quyết định công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2018; Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổng kết năm học 2018-2019. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. Toàn tỉnh có 141/141 xã, phường, thị trấn; 7/7 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 141/141 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học, trong đó có 4/7 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2; 3/7 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 3; 141/141 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS, trong đó 01/7 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1; 06/7 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 2; 141/141 xã đạt chuẩn PCGD xóa mù chữ và 7/7 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 194/479 trường, đạt tỉ lệ 40,4%. Trong đó: Cấp Mầm non 46/150 trường chiếm tỉ lệ 30,7%, (chuẩn mức độ 1); cấp Tiểu học 70/143 trường chiếm tỉ lệ 49,0% (chuẩn mức độ 1); THCS 75/156 trường chiếm tỉ lệ 48,1%; THPT 03/30 trường chiếm tỉ lệ 10%.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc, khám, chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và quản lý đối tượng trong diện tiêm chủng tại các điểm tiêm. Công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, xử lý kịp thời thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên địa bàn. Thực hiện tốt Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm giai đoạn 2016-2020; tháng 10 giải quyết việc làm mới cho 1.251 lao động, lũy kế 10 tháng 17.008 lao động  đạt 113,5% kế hoạch; tổ chức đưa 450 lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 150% kế hoạch; 6.892 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước, đạt 132% kế hoạch...

Về công tác nội vụ, tư pháp, thanh tra, tôn giáo, dân tộc và quốc phòng - an ninh, hoàn thành sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tố dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch...qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh các sai phạm, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019. Thực hiện tốt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự. Duy trì công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình người nước ngoài đến địa phương.

TH

Tin cùng chuyên mục