Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Sáng ngày 06/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Video không hợp lệ

Dự và chỉ đạo hội nghị tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Trường Đại học Tân Trào; lãnh đạo UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.  Ảnh: Thành Công

Năm học 2018 - 2019 là năm ngành Giáo dục - Đào tạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; năm bản lề, đồng thời là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm học tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu (bao gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tăng cường công tác giáo dục thể chất và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục - đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao), 05 giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên (bao gồm: hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục - đào tạo) và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. So với năm học 2017 - 2018 số trường Mầm non tăng 128 trường, Tiểu học giảm 978 trường, THCS giảm 41 trường, THPT giảm 02 trường và Đại học giảm 01 trường. Cả nước có 60,6% trường học không còn điểm trường, tỷ lệ học sinh, phòng học tại điểm trường chỉ còn 13,96%. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Ngành đã xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đội ngũ của ngành Giáo dục; ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với nội dung giáo dục thiết thực, tăng cường hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, bảo đảm mục tiêu hài hoà "dạy chữ" và "dạy người". Việc lựa chọn học nghề phổ thông của học sinh chuyển dần theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng, phục vụ nhu cầu lao động của xã hội. Việc tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực học đường được quan tâm thực hiện. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; ban hành Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Trên cơ sở đó, các địa phương triển khai xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, giáo dục kỹ năng sống...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả đã đạt được của toàn ngành Giáo dục - Đào tạo và các địa phương trong năm học 2018- 2019, đồng thời chỉ ra những yếu kém, đó là: Việc rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp tại một số địa phương chậm, chưa phù hợp, tại nhiều trường sĩ số học sinh/lớp quá cao; nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng mầm non trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên mầm non khu vực Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên chậm được khắc phục. Việc giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng, “dạy người” cho học sinh còn hạn chế; tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh vi phạm đạo đức xã hội còn xảy ra gây bức xúc trong nhân dân. Cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Xã hội hóa nguồn lực cho giáo dục - đào tạo còn ít...

Cùng với đó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm học 2019- 2020, đó là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp đảm bảo tạo thuận lợi cho học sinh, người dân. Bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trường học, giải quyết dứt điểm việc thiếu trường mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Rà soát, bố trí hợp lý giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Sắp xếp hệ thống trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo để sinh viên sư phạm ra trường phải là Người Thầy giáo thực thụ. Các địa phương cần rà soát nhu cầu giáo viên thiếu để đặt hàng đào tạo giáo viên với các trường sư phạm đồng thời phải có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đảm bảo giảng dạy chương trình phổ thông mới. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải cùng có trách nhiệm, tham gia, tạo chuyển biến căn bản trong giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Người Thầy giáo phải làm tấm gương sáng để học sinh, sinh viên học tập, noi theo...

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học năm học 2018-2019.

Thanh Lê
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục