Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 05/01/2021, Đảng ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020; báo cáo thu, chi tài chính của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020, công khai tài chính cơ quan HĐND tỉnh năm 2020.


Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình công tác và chức năng, nhiệm vụ theo luật định và đạt được những kết quả nổi bật, như: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức thành công 07 kỳ họp HĐND tỉnh (02 kỳ họp thường lệ; 05 kỳ họp bất thường và kỳ họp chuyên đề), thông qua 97 nghị quyết để HĐND tỉnh kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, đặc biệt tại kỳ họp bất thường (tháng 4/2020) được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến, đây là điểm mới trong ứng dụng công nghệ thông tin, khẳng định sự linh hoạt, nhạy bén của Thường trực HĐND tỉnh trong điều kiện thực hiện cách ly xã hội do đại dịch Covid-19. Hoạt động thẩm tra, giám sát, giải trình, chất vấn được quan tâm, chú trọng. Hình thức, quy mô giám sát tiếp tục được đổi mới; nội dung tập trung, thiết thực; hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm phát hiện qua giám sát được kịp thời kiến nghị và được giải quyết khá hiệu quả. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh. Tổ chức tốt việc thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Văn phòng HĐND tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND.
Đã kiện toàn, bố trí đủ lãnh đạo văn phòng, trưởng, phó các phòng chuyên môn; tạo điều kiện cho công chức học tập nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ chuyên môn. Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tổ chức các phong trào thi đua; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, cơ quan và Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đã đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế cần được kịp thời khắc phục trong điều hành, công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, chất lượng hoạt động và tính chuyên nghiệp của Văn phòng HĐND tỉnh, tiến độ thực hiện một số công việc, chất lượng tham mưu văn bản cũng như hoạt động của Công đoàn Văn phòng chưa có nhiều nội dung mới.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh phát huy những kết quả đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị, phối hợp và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quyết định những nhiệm vụ phát sinh thuộc thẩm quyền giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo luật định; chuẩn bị các điều kiện sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; sắp xếp công chức, kiện toàn lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng sau sáp nhập đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các hoạt động giải trình, chất vấn tại kỳ họp. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp; tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tham mưu, tổ chức các kỳ họp. Nâng cao chất lượng các hoạt động của Văn phòng HĐND, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả” trong mọi hoạt động của cơ quan; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Ngọc Trâm - Thu Hương

Tin cùng chuyên mục