Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính của Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và 792 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương, các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang, dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã  trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các nội dung cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả “làm theo” Bác ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự rõ nét, sâu rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến về cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy; việc lựa chọn các khâu đột phá sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế và công tác tuyên truyền là những yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị 05.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt Chỉ thị 05 cho đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và từng đảng viên cần tập trung làm tốt và có hiệu quả các nội dung sau:

1. Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, các cấp ủy của tổ chức Đảng phải thấm nhuần lời căn dặn của Bác “mỗi sự thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên”, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, chúng ta phải tránh xa để loại trừ các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt kết luận của Ban Bí thư đó là xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng về công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu  và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số, kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự có phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có biểu hiện chạy chức, chạy quyền.

2. Tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

3. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình kế hoạch thật cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo ra một phong trào chuyển biến theo gương Bác.

4. Tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, mỗi tập thể, cá nhân, mỗi gia đình cần làm tốt việc bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày giữ gìn vệ sinh trên địa bàn dân cư, không vứt rác bừa bãi, trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa. 

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục