Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày 27-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 tại 122 điểm cầu trong toàn quân. Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị đã quán triệt 6 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định về phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định phòng thủ dân sự; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định về kết hợp với quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, Trung ương và địa phương.

Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật. Qua đó, làm cơ sở để triển khai thi hành Luật Quốc phòng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục